Prijava za učešće na simpozijumu

1. korak: Unos opštih podataka


U ponudi su tri tipa kotizacije


– Puna kotizacija iznosi 44.000 RSD
Uključuje: sva predavanja i sesije tokom dva dana simpozijuma, kongresni materijal, ručak oba dana simpozijuma, kafe pauze prema programu, večera i koktel
- Kotizacija posvećena veterinarskim lekovima (prvi dan) iznosi 30.000 RSD
Uključuje: sva predavanja posvećena veterinarskim lekovima prvog dana simpozijuma, kongresni materijal, ručak prvo dana simpozijuma, kafe pauze prvog dana prema programu, večera i koktel (prvog dana 21.10.2022)
- Kotizacija posvećena kliničkim ispitivanjima (drugi dan) iznosi 30.000 RSD
Uključuje: sva predavanja posvećena kliničkim ispitivanjima drugog dana simpozijuma, kongresni materijal, ručak drugog dana simpozijuma, kafe pauze drugog dana prema programu, večera i koktel (prvog dana 21.10.2022)
Odustani