Prijava za učešće na simpozijumu

1. korak: Unos opštih podataka

U ponudi su dva tipa kotizacije


– Prvi tip kotizacije: Puna kotizacija iznosi 50.000 RSD
Uključuje: sva predavanja i sesije tokom dva dana simpozijuma 13-14.10.2023, kongresni materijal, ručak oba dana simpozijuma, kafe pauze prema programu, večeru i koktel kao i 1-godišnju licencu za elektronsku publikaciju e-NRL 2023.
- Drugi tip kotizacije: Kotizacija posvećena veterinarskim lekovima (prvi dan) iznosi 33.000 RSD
Uključuje: sva predavanja posvećena veterinarskim lekovima prvog dana simpozijuma, kongresni materijal, ručak prvog dana simpozijuma, kafe pauze prvog dana prema programu, večeru i koktel (prvog dana 13.10.2023)

Navedene cene su bez uračunatog PDV-a.

Odustani